Midsommarkransens grundskola

Midsommarkransens grundskola!

Midsommarkransens grundskola är en nystartad skola som slog upp sina dörrar i augusti 2014. Vi delar lokaler i anslutning till Midsommarkransens gymnasium. Lokalerna är stora, luftiga och fräscha med nytt material och nya möbler!

Allt eftersom skolan växer kommer vi att flytta till Midsommarkransens nya skola, som kommer att byggas vid Midsommarkransens brandstation. Skolan beräknas stå klar hösten 2020.

Nu är första åren till ända. Från att ha varit en helt nystartad skola kan vi nu se tillbaka på de år där många traditioner har rotats och många rutiner kommit på plats. Under året har vi arbetat språkstärkande med våra elever i förskoleklass och vi har nått goda resultat på LUS (Läsutveckling). Vi har prioriterat praktiskt-estetiskt arbete och eleverna utmanats i kreativt skapande. Vi har arbetat för att få samsyn och för att bygga en god grund för vårt utvecklingsarbete mot en stor skola och vi har enats kring en vision:

Midsommarkransens grundskola - en inkluderande skola i framkant!

Trygghet, demokrati, kreativitet och struktur är grundstenar som präglar verksamheten.

En skola att vara stolt över

Under vårterminen har vi rekryterat ny personal till verksamheten och söktrycket har varit stort. Det är många som vill arbeta i en nystartad verksamhet. Vi har hittat mycket kompetent personal.

Hösten 2017 beräknas vi bli 250 elever på skolan fördelade i två huskroppar, F-1 ( C-huset) och 2-3 (kvar i B-huset).

 

Har ni frågor kring skolan och dess verksamhet är ni välkomna att kontakta oss:

Rektor Monica Westerberg 08-50838481  monica.westerberg@stockholm.se  

Specialpedagog Ulrika Lindberg 076 1238483 ulrika.lindberg@stockholm.se

 

Nyheter

SMS del av dag

 

Från och med augusti och till och med januari 2018 kommer möjligheten att anmäla del av dag via SMS inte vara tillgänglig.

Detta är en tillfällig avstängning.

Att anmäla del av dag kommer att fungera igen från och med höstterminen 18.

Vi hänvisar i stället till Stockholm skolwebb för att där anmäla del av dag.

Aktuellt

Aktivitetstavlan

Fritidshem

Nu lyfts fritidshemmen i läroplanen.

På Midsommarkransens grundskola strävar pedagogerna efter lika mycket kvalité på fritids som i skolan.

ViktigVuxen har träffat Ulrika Modin, fritidspedagog och arbetslagsledare på Midsommarkransens grundskola i Stockholm.

Här kan du läsa hela reportaget: Planering på fritids – Skolfamiljen nr 4 2016

Kalendarium

  • Heldag Terminsavslutning
  • Heldag Jullov
  • Heldag Planeringsdagar för all personal
  • Heldag Skolstart vårterminen
  • 15:45-15:45 Verksamheten stänger tidigare för APT

Dagens mat

  • Blandad Meny

Frånvaro