Frånvaroanmälan

All frånvaro anmäls innan kl. 07.30 varje dag. Du anmäler frånvaro på:

  1. Skolwebben : Frånvaro appen eller SMS-tjänst , läs mera här

 

Frånvaroanmälan
Bristen på frånvaroanmälan har blivit ett stort problem. Vi har svårt att ha en överblick över vilka som är sjuka, går till läkaren eller har sen ankomst.
Ni måste nu in i skolwebben och registrera era kontaktuppgifter såsom e-post adresser och telefonnummer.

Så här vill vi att ni ska göra:

• Gå in och fyll i era kontaktuppgifter i skolwebben.

• Läkarbesök eller annat anmälas via mail till barnets mentor minst dagen innan. Inte till löparen på morgon.

• Vid sen ankomst går ni in i klassrummet och anmäler att ni kommit till den lärare som håller lektionen.
 När ni pratat med mentorn och lämnat över ert barn, så behöver ni också leta upp fritidslistan för det är på den det ska föras in vem och när som hämtar.
Detta är en säkerhetsfråga. Lättast är förstås om alla kommer i tid så slipper vi de problem förseningarna medför för oss, och er.

• Ledighetsblanketter hittar ni på hemsidan under Blanketter. De lämnas i Monicas fack. Hon vidarebefordrar till mentorerna som godkänner.

Det här handlar om era barns säkerhet samt att säkerhetsställa kvalité på undervisningen.

Dela: