Kollektiv olycksfallsförsäkring

Här kan du ta del av försäkringsinformation om den kollektiva olycksfallsförsäkringen för elever.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse, utifrån kommande våld mot kroppen. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Du finner dem här nedan.

Dela: