Skolwebben

Information till vårdnadshavarna

Stockholm skolwebb är grundskolornas kommunikationsplattform.

Här kan du kommunicera med skolpersonal, ta del av ditt barns frånvaro och själv frånvaroanmäla.
Du kan ta del av dokumentation av ditt barns elevutveckling som uppdateras en gång per termin i de ämnen ditt barn har haft undervisning i.
 

Viktigt:

För att du som vårdnadshavare till en elev i Stockholms grundskola ska kunna logga in i Stockholm Skolwebb behöver du en E-legitimation eller Bank-ID.
Det får du av din bank, Telia eller Posten. 
Detta kan du läsa mera om i den relaterade länken nedan och i "Information om behandling av personuppgifter i Stockholm Skolwebb."
 

Support – vem kontaktar jag och när?

Problem med inloggning – Kontakta Kontaktcenter tel: 08-508 00 508
e-post: support@stockholm.se

Frågor som gäller innehållet i Stockholm Skolwebb, till exempel veckobrev,
elevdokumentation och frånvaro – Kontakta mentor / klassläraren

Kontakta administratör:  Anneli Rytterlund

Kontakta skolledare:  Monica Westerberg

  • Skolplattformen ( efter inloggning i Skolwebben)

Vårdnadshavare har möjlighet att ringa: 08-508 34 443 (vardagar 8 -17)
Mail: support.skolplattformen@stockholm.se

 

 

Dela: