Välkommen till oss!

Midsommarkransens grundskola expanderar för varje år, läsåret 2017/2018 är vi 250 elever från förskoleklass till årskurs 3. Våra lokaler ligger i samma huskropp som Midsommarkransens gymnasium, lokalerna är nyrenoverade och anpassade för vår verksamhet.

Varje år nyanställs personal. Det ställer höga krav på befintliga pedagoger och ledning för att implementera verksamhetens rutiner varje hösttermin. Vi arbetar i arbetslag där skola och fritidshem samarbetar från det av vi öppnar på morgonen till att vi stänger på kvällen. Det är ett nära samarbete mellan alla skolans olika yrkeskategorier. Vår strävan är att pedagogers olika kompetenser kommer till användning under elevens hela dag.

I Midsommarkransens grundskola tjänstgör för närvarande ca. 40 personer inkl. skolledning, administration, resurspedagoger, vaktmästare och skolsköterska. Våra pedagoger arbetar utifrån en genomtänkt struktur som gör att både elever och vårdnadshavare kan känna trygghet i vår skola. Under det gångna läsåret har vi fokuserat extra på vårt trygghetsarbete som vi anser är en förutsättning för lärande.

Vi varierar undervisningen och strävar ständigt efter att eleverna ska få möjlighet till att använda så många sinnen som möjligt. Ett ämnesområde berörs på många olika sätt så att alla elevers olika inlärningsstilar tillgodoses. Vi arbetar i den mån det går, med ämneslärare redan från start och har kommit långt i utvecklingsarbetet med att öka användningen av digitala hjälpmedel.

I andra skolor finns det en kultur för medarbetare att leva upp till och förvalta. I det sammanhanget blir de medarbetarna kulturbärare. Midsommarkransens grundskola byggs från grunden vilket gör oss till kulturskapare. Vi är fast beslutna att skapa en kultur som främjar trygghet, demokrati, god lärmiljö och håller oss á jour med aktuell pedagogisk forskning.

 

Vår verksamhetsidé är att lärande sker hela dagen.

 

Dela:

SMS del av dag

 

Från och med augusti och till och med januari 2018 kommer möjligheten att anmäla del av dag via SMS inte vara tillgänglig.

Detta är en tillfällig avstängning.

Att anmäla del av dag kommer att fungera igen från och med höstterminen 18.

Vi hänvisar i stället till Stockholm skolwebb för att där anmäla del av dag.